aktualizováno: 25.07.2017 11:13:34 

Poutní místo Kalvárie Jaroměřice

    

                                              


 Nadace poutního místa Kalvárie v Jaroměřicích

Vážení dobrodinci a ctitelé Kalvárie v Jaroměřicích.

Rok 2015 je na cestě oprav kněžské rezidence, druhým rokem obnovy fasády, oken, dveří a celkového vzhledu této části objektu na Kalvárii. Je nutná záchrana tohoto architektonického skvostu, nejen že tady bydlíme, ale je třeba se kolem sebe dívat, tu krásu světa vnímat a nechat na sebe působit. Žijeme v období nejistoty a v nejistotě nemůže být nikdo plně šťastný. Tak i opravy na Kalvárii jsou závislé na celkovém dění ve společnosti. Blaženost nikdy není bez útrap. Možnost koupit si štěstí je iluzí. Člověk by měl vědět, čím chce být a pak krok po kroku k tomu cíli mířit. Jsme neustále překvapováni, kdy se nemůžeme připravit na to, co přijde. Politická nevyzrálá garnitura dnes něco hlásá a zítra tvrdí pravý opak. Chce být opět zvolena, proto nemá pevnou vizi, ale podřizuje se náladám ve společnosti. Naše doba trpí prázdnotou ducha. Universální krása Kalvárie živí duši člověka, postupně se stává drahokamem na mapě poutnických míst. Dnešní společnost chce zachránit spravedlnost, ale množí jen zákazy. Jenže spravedlnost a mír nikdo nezavede, protože vyrůstají ze slušnosti, která v současnosti světu tolik chybí. Člověk nežije tolik z lásky kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje. Směřování člověka je zapsáno v každém srdci. Je každému vnitřně dáno, že  cítí, co je dobré, nebo špatné. Usilujme o jednotu dobra, sic z různých stran pohledu. Je to základ lidskosti! Naše křesťanské přesvědčení nám dává sílu v poznání, že vztah mezi vírou a vzestupem moderní vědy není v rozporu a není to náhoda. Věda, to je veškeré poznání, ne částečné, nebo pokřivená skutečnost. Pokorný přístup, který koresponduje s neschopností našeho intelektu celkové dění obsáhnout, je neměnný fakt. Je to veliký problém, ale realita pro naši omezenou lidskou mysl. Život člověka je ozdoben vysokými znaky: rozumem, svědomím a zodpovědností. Proto tyto výsostné znaky plně v našich možnostech používejme. Kalvárie roste po staletí a je ztělesněním určitého ideálu, který chceme naplňovat v podobě lidského umu a dosáhnout ušlechtilého cíle vnitřní obnovy člověka.  Ona poutala naše otce - dědy, ale také, aby nám ukázala, kdo jsme. Jsme jen lidé spějící ke smrti, kteří mají v krátké době života po sobě něco krásného zanechat. Život má být láska a láska, to je oběť. Život bez těchto ideálů nedává smysl. Pokud nemáme proč žít, jsme tu zbyteční. Je nutno trvat na spořádané, trvající rodině, neboť je to základ dění ve společnosti, ve výchově a kvalitní budoucnosti našeho národa. Jakékoliv náhražky modernismu jsou nesmysl, který vede k degradaci pospolitosti. Na rodnou vesnici  a  její krásy i strasti se ani ve světě nezapomíná! V pokoře Stvořitele prosíme: Požehnej toto místo Kalvárie a dej ať nám připomíná , nejen spojení s jeruzalémskou Kalvárií, ale také stálou potřebu našeho osobního spojení s Kristovým křížem, aby v nás rostla skutečná víra v tomto od Boha odloučeném světě.

Víra to není uvěřit v Boha. Víra to je uvěřit Bohu a to je veliký rozdíl. V Boha věří i dˇábel, ale pracuje proti Bohu.

Příspěvek od státu činí z MK ČR program PZAD                                 12.005.000,-Kč

Příspěvek daný prostřednictvím Grantu Pardubického kraje                   1.730.000,-Kč

Příspěvek nadace poutního místa Kalvárie Jaroměřice                            2.196.013,-Kč

Dotace – evropské fondy                                                                             442.000,-Kč

Celkem provedené práce v hodnotě                                                        16.373.016,-Kč

Vybrané finanční prostředky od jednotlivců, podnikatelů a podniků       2.706.792,-Kč          

 

Pokud se někdo rozhodne přispět, může svůj dar zaslat na tento účet: 1 285 191 369/0800

 

Členové nadace poutního místa Kalvárie v Jaroměřicích si Vás dovolují seznámit s postupem prací v roce 2015. Byla provedena výměna stávajících oken na opravené části fasády za restaurovaná, částečná izolace zdiva proti zemní vlhkosti, obnovení v minulosti zazděných oken ve sklepní části objektu, oprava části hromosvodu, posunula se oprava fasády v části kněžské rezidence kolem vozovky u lesa. V letošním roce představují náklady na výše uvedené části opravy od MK600.000,-Kč od Grantu Pardubice 90.000,-Kč a příspěvku nadace 103.166,-Kč.

V roce 2016 se bude pokračovat v opravě fasády směrem k hlavnímu vchodu do loretské kaple dle finančních možností. Budete nadále seznamováni  s průběhem oprav v dalších obdobích. Finanční závazky jsou v termínech a včas plněny.

Členové nadace připravují tradiční děkovný adventní koncert, který se uskuteční v neděli 13. prosince 2015 v 17 hodin v dolním kostele Všech svatých. Účinkovat bude pěvecký a instrumentální sbor Holóbek z Protivanova. Všichni jste srdečně zváni se svými rodinnými příslušníky, přáteli, známými. Těšíme se na Vaši účast a společně prožité krásné nedělní adventní odpoledne s navozením neopakovatelné vánoční atmosféry.

Jsme také vděčni za každý dar, který nám pomáhá předávat svět lepší než jsme jej sami přijali. My členové nadace vám za to vřele děkujeme. Ne každý je ochotný poslouchat evangelium, natož podle něho žít. Narození Ježíšovo, děti chápou beze slov. Vnitřně cítí, že Bůh je věrná, trpělivá, uctivá, velkorysá láska. Nechť dítě Boží sestoupí za vaše dary, přátelský přístup na vaši rodinu, prohlédnete a uvěříte svému Stvořiteli. Život je jedno velké tajemství. Naprosto jedinečný úchvatný dar Boží. Také sám Stvořitel je jedno velké nepředstavitelné tajemství, kterému se podřizuje vše. Jen současná tzv. vzdělaná, inteligentní lidská společnost chce Toto nepochopitelné tajemství ze svého středu vytěsnit. Je to pošetilost tohoto světa. Proto život hleďme naplňovat věcmi krásnými, smysluplnými.

Za každou pomoc, vstřícnost srdečně děkujeme a vyslovujeme křesťanské Pán Bůh zaplať.

 

Jan Lexman                                                                                                                                                                    /předseda nadace/

                                                                                                                                                V Jaroměřicích dne 5.10.2015   

TOPlist
 Návštěvnost:   |   Mapa stránek